Slutter som leder for «Prosjekt Øvre Sunndal» før tiden

Styringsgruppen roste Egil Ørjan Thorsen for innsatsen.

Styringsgruppen roste Egil Ørjan Thorsen for innsatsen.

Artikkelen er over 1 år gammel

En samstemt styringsgruppe takket Egil Ørjan Thorsen for innsatsen som leder for «Prosjekt Øvre Sunndal» ved en enkel markering torsdag 28. juni.

DEL

På grunn av sviktende finansiering må engasjementet avsluttes 1. juli 2018, seks måneder før opprinnelig planlagt, går det fram av en pressemelding fra Sunndal Næringsselskap.

Thorsen berømmes særlig for jobben han har gjort med etableringen av Driva Vassdragssenter i Sunndalsporten, som ble offisielt åpnet 16. juni. I tillegg ble trukket fram hans innsats for å få etablert reiselivsselskapet Visit Waterfalls AS.

I 2011 stod Sunndalsporten på Gjøra ferdig. Næringsbygget til 10 mill kr reist og eid av bygdefolket i en krets med litt over 200 innbyggere var resultat av et fantastisk stykke bygdemobiliseringsarbeid. I 2015 ville bygda videre, og Gjøra Bygdeutvikling (GBU) initierte et tre-årig prosjekt med mål om å skape 20 nye arbeidsplasser i bygda innen 2020 og å utvikle Gjøra som reiselivsdestinasjon. Miljødirektoratet og andre offentlige aktører støttet prosjektet.

Som ledd i arbeidet ble Egil Ørjan Thorsen engasjert i stilling som «Bygdeutvikler», og tok til i jobben i april 2016. Sunndal Næringsselskap (SUNS) har fungert som tilrettelegger for prosjektet og arbeidsgiver for Thorsen.

Flere gode tiltak har kommet på plass i Øvre Sunndal de siste åra: Jenstad Maskin, etablert av lokale grunder i 2013, teller i dag 13 ansatte. Bedriften ble tildelt næringsprisen Årets Grunder i 2017. Visit Waterfalls AS ble dannet av grunneiere i Åmotan-området, samt KNT, i 2017. Selskapet tilbyr Traktorsafari i Åmotan i sommersesongen.

- Et nyskapt reiselivsprodukt i Øvre Sunndal som har blitt svært godt mottatt. Ved tradisjonsrike Nyheim Lodge tilbys servering og overnatting i historiske omgivelser. Her ble det nylig gjennomført et storstilt oppgraderingsarbeid, med støtte fra bla Norsk Kulturminnefond. Det konvensjonelle landbruket i Øvre Sunndal er også i positiv utvikling innen både kjøtt og melkeproduksjon. Det arbeides også med tiltak innen lokal mat.

Utviklingsarbeidet på Gjøra er resultat av en bygdemobilisering og vilje til utvikling av egen bygd drevet fram av driftige ildsjeler, organisert gjennom paraplyorganisasjonen GBU. SUNS er et utviklingsselskap som arbeidet for og med næringsutvikling i Sunndal. SUNS sine eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%).

Artikkeltags