Denne uken øver over 1.000 heimevernssoldater i Møre og Romsdal på Øvelse Finnvid.

Derfor vil folk både se og høre Heimevernet hele uken når Sunndalsfjord Heimevernsområde skal ut og øve i lokalmiljøet på oppdragsløsning.

Under øvelse Finnvid skal den nye spesialistordningen for Forsvarets brukes for første gang i HV-11, og Heimevernets 14 nye områdesersjanter skal ut og settes på prøve. De vil få ansvaret for å bruke sin erfaring og kunnskap for å løfte den enkelte Heimeverns soldat samt og å være områdesjefens rådgiver.

– Vi vil både høres og sees under denne øvelsen, da vi skal trene på oppdragsløsning i hele nærmiljøet. Øvelsen vil også være med på å forberede til neste års store NATO-øvelse, som vil komme til å sette sitt preg på hele Midt-Norge når den settes i gang, sier presse- og informasjonsoffiser Richard Brevik.