Vil ha utredning

Utfordring: Befolkningen blir stadig eldre, påpeker Stig Rune Andreassen. Arkiv

Utfordring: Befolkningen blir stadig eldre, påpeker Stig Rune Andreassen. Arkiv

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fremskrittspartiet i Sunndal vil ha kartlagt behovet for nye sykehjemsplasser i kommunen.

DEL

Sykehjemsplasser i Sunndal 

Dette går fram av en interpellasjon som Stig Rune Andreassen fremmer i kommunestyret 2. september.

Sunndal Fremskrittsparti har vært i kontakt med pleie- og omsorgssjefen i Sunndal kommune for å vite hva behovet for sykehjemsplass er pr. i dag og vil bli i framtiden.

Svaret lød slik: «Når det gjelder fast sykehjemsplass, så opererer vi ikke med kø. Alle som søker om plass i institusjon blir vurdert uavhengig om det er ledig plass. De som innfrir krav om fast plass får søknaden sin innvilget. Korttidsavdelingen brukes som buffer i forhold til langtidsplass. Det varierer hvor mange senger ved korttidsavdelingen som benyttes som buffer i forhold til langtidsplass, men snittet er på ca. 10 personer. I perioder vil det være mindre og andre perioder kan det være flere. Det er vanskelig å si noe om hvordan behovet vil bli framover».

I interpellasjonen påpeker Andreassen at kommunen står overfor en permanent aldring i befolkningen, og at dette får konsekvenser for helsetjenester og pleie.

– Det er nå vurderinger om å gjeninnføre ventelisterapporteringen. Våre helseplanleggere og lokalpolitikere må få lov til å ha oversikt over de utfordringene og for å ha mulighet til å kunne planlegge, dimensjonere, forvalte, og ikke minst budsjettere utvidelser. Sunndal Fremskrittsparti vil i første omgang ha ei utredning om det framtidige behovet for nye sykehjemsplasser i Sunndal. Etter vår mening har vi nå nok omsorgsboliger i Sunndal kommune, det er sykehjemsplasser vi kommer til å mangle, skriver Frp-representanten, som legger fram følgende forslag til vedtak: «Sunndal kommunestyre ber administrasjonen snarest lage ei utredning for å klargjøre behovet for nye sykehjemsplasser.»

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken