For fem år siden ble Fatima alvorlig syk, og var innlagt på sykehus i flere måneder. Derfor ønsker hun nå å engasjere seg i foreninger som jobber for helse, og spesielt kvinnehelse.

Etter å ha opplevd det norske helsevesenet, ser Fatima hvor viktig det er å bidra i det som bringer mer kunnskap inn i helsevesenet og samfunnet ellers.

– Jeg følte meg trygg hele tiden mens jeg var på sykehus, og er veldig glad for at jeg ble frisk igjen og kan jobbe, smiler hun.

Nylig var hun en av nesten tretti flyktninger og asylsøkere som besøkte Ålvundfjord Sanitetsforening på Fossheim samfunnshus. Sanitetsforeningen hadde invitert språkkafégruppa som møtes hver torsdag på biblioteket for å gi de kunnskap om foreninga og vise fram fastelavnsristradisjonen.

Foreninga i Ålvundfjord er ei av rundt 650 sanitetsforeninger som selger fastelavnsris i ukene fram mot fastelavnssøndag. Rundt 12 millioner kroner samles inn, og en vesentlig del av disse pengene går til å støtte forskningsarbeid. Fagfelt som har blitt støttet er blant anna bekjempelse av tuberkulose, kampen mot rus og vold og inkludering av innvandrerkvinner. I Ålvundfjord har kvinnene vært til skogs og samlet inn nok greiner til å lage nærmere 180 ris som skal ikles fjær med ti forskjellige farger og sanitetsforeningssymbolet. Når utsalgsprisen på disse er 75 kr., vil ålvundfjordkvinnenes innsats alene gi rundt 13–14.000 kroner i innsamlede midler.

Kari Mulvik er leder for sanitetsforeninga, og var svært glad for at så mange kom. Sammen med Kine Jacobsen fra asylmottaket forklarte og fortalte hun om hva som skulle foregå. Jacobsen understreker at det er viktig at innvandrergruppa lærer om frivilligheten i Norge.

– Vi fokuserer på at de skal få økt kunnskap om frivilligheten, slik at de kan bli aktive i foreningslivet.

Språkgruppa består av både barn og voksne fra flere nasjoner, og på samfunnshuset fikk alle være med å gjøre klar risene for salg ved å feste på fjær.

At pengene som blir samlet inn, vil komme godt med, er helt sikkert. Fatima har bodd i ti år i Sunndal, og er takknemlig for det som det norske samfunnet bidrar med.

– Det er bra at Norge samler inn penger til gode formål som vil hjelpe fattige, syke, barn og kvinner. Jeg håper jeg kan begynne å engasjere meg i frivilligheten i Sunndal.