Tryggere enn fryktet

På internett og i biblioteket: – Snart er ROS-analysen tilgjengelig på Sunndal kommune sin hjemmeside og det vil også finnes papirkopier ved Sunndal folkebibliotek, sier prosjektleder Anne M. Nerland.

På internett og i biblioteket: – Snart er ROS-analysen tilgjengelig på Sunndal kommune sin hjemmeside og det vil også finnes papirkopier ved Sunndal folkebibliotek, sier prosjektleder Anne M. Nerland.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Ingen plasser er så farlige at folk må flytte derfra og flere plasser er tryggere enn vi fryktet.

DEL

Det sier Anne M. Nerland, prosjektleder for den omfattende ROS-analysen for ras og flom i Sunndal.

Risiko- og sårbarhetsanalysen for ras og flom i Sunndal er nå tilgjengelig for allmennheten. Snart kan du klikke deg inn på Sunndal kommune sin hjemmeside og lese rapporten der. Ved å klikke deg inn på kart og deretter avansert kart, vil du også finne mange relevante opplysninger og grafikk, som er brukt i grunnlaget for ROS-analysen. Sunndal folkebibliotek vil ha papirkopier tilgjengelig, for den som liker den varianten bedre.

– Ingen plasser er så farlige at folk må flytte derfra og mange plasser er tryggere enn vi fryktet, sier Anne M. Nerland, som har vært prosjektleder for ROS-analysen. Sunndal kommune har vært oppdragsgiver, mens Fylkesmannen har, gjennom skjønnsmidler, bidratt med halvparten av midlene som måtte på bordet for å få gjennomført analysen.

– Vi fikk mye drahjelp i NVE sine skred- og flomsonekart. Flomsonekartene ble oppdatert i 2013. Skredsonekartene kom i mai i år. Jon M. Haug registrerte alle snøskred i Sunndal i sin hovedfagsoppgave i fysisk geografi i 1974. Det arbeidet har også vært til god hjelp i ROS-analysen.

Det er utført analyse for totalt 56 hendelser i Sunndal kommune. Snøskred, steinsprang, fjellskred, flomskred, flom og dambrudd. Det finnes boligområder i kommunen der det ikke ville ha blitt gitt byggetillatelser, dersom søknadene hadde kommet på bordet i dag.

For noen av disse plassene, deler av Fonnavegen, Fossagrenda, Haltveien, Erstadgeilin i Øksendal og i Horrvika, er det planlagt bygging og forsterking av rasvoller, men det finnes også boligområder (Tredalsbotn), der det ikke er praktisk mulig å gjennomføre sikringstiltak.

Flere fjellpartier i Sunndal er under overvåking. Fulånebba, Gikling, Svarthamran og Vollan. Faren for fjellskred er ikke stor, men likevel registreres de endringene som skjer.

– Når det gjelder flomfaren, er det stort sett vann i kjeller som er scenarioet. Det finnes boligområder som kan være truet av en 200-årsflom i Driva. Vi snakker da først og fremst om Gammel-Grøa, Furuøran og Holsanden. Aktuelle tiltak vil være å heve og forlenge flomvollene, samt fjerne oppmagasinering av grusbanker i elva.

Artikkeltags