Pilene peker rett veg

Ståle refstie: Summerer opp status for Sunndal og sunndalinger med sin faste sommerhilsen.Arkiv

Ståle refstie: Summerer opp status for Sunndal og sunndalinger med sin faste sommerhilsen.Arkiv

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Sommerhilsen fra ordførerenSå var plutselig årets siste kommunestyremøte over. Sunndal Sparebank har feiret 125 år, med brask, bram og to konsertkvelder på Øratorget. Ørafesten er godt i gang. Jazzåteaterets forestilling Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy går for fulle hus, bedre enn noen gang. Rett nok er været ustabilt, men vi Sunndalinger lever i trua på at været blir bedre enn meldt. Det kalles framtidstro.

Snakker om sola – i år har værgudene vært i godlune i Sunndal. Vinteren gikk uten at fonnefaren ble overhengende. Våren kom uten storflom i elvene våre. Med unntak av noen spredte byger, skinte sola over Sunndal Vinterfestival på Ålvundeid, Sundal hundeklubbs vårutstilling, Hydro Cup og Ålvundfjorddagan. Derfor satser vi på gnistrende sol også under sommerfesten Gjæra Gjøra den 13. – til 16. juli. Lag og foreninger i Sunndal legger ned en beundringsverdig dugnadsinnsats i disse årvisse arrangementene som betyr så mye for oss alle. Takk skal dere ha – dere gjør Sunndal til et trivelig sted å leve.

Ellers er det mange sunndalspiler som peker rett veg for tida. Hydro Sunndal leverer meget sterke resultater, med 326 millioner i pluss bare i første kvartal i år. Samtidig har Hydro besluttet å modernisere Sunndal Verk for 440 millioner kroner. Dette er strategisk viktige investeringer som vil gi gode ringvirkninger i bygda og regionen rundt. Også teknologibedriftene som leverer til aluminiumsindustrien går bra. Her vil jeg spesielt trekke fram Hycast, som ble tildelt næringslivets pris Storsktymten på årets Sunndalkonferanse for sin fantastiske utvikling og vekst de senere årene. Godt jobba!

Arbeidsledigheten i Sunndal er derfor lav, og bare i fjor ble det 39 flere sysselsatte i bygda. I første kvartal i år ble vi også 14 flere sunndalinger. Finanskrisa traff Sunndal hardt, men vi jobbet oss igjennom den, og høster nå fruktene av innsatsen. Etter godt politisk arbeid i alle leire, rykker Todalsfjordprosjektet og fergefri veg mellom Sunndal og Surnadal stadig nærmere, og får nå førsteprioritet i Møre og Romsdals fylkeskommunes investeringsprogram. Samtidig står Hydro Sunndal foran et generasjonsskifte og en modernisering som vil gi gode og interessante jobbmuligheter for ungdom. Jeg ser derfor lyst på framtida for aluminiumsbygda vår.

Når det er sagt, er det selvfølgelig skyer i horisonten. Eiendomsskatten på kraftverk er under press, og bare i år taper Sunndal ti millioner på det. Enkelt sagt er kapitaliseringsrenta for investeringer i kraftverk satt kunstig høyt, og langt over dagens markedsrente. Dermed blir den skattbare verdien av kraftverkene kunstig lav. Om ikke regjeringen setter denne renta ned, slik Stortingsflertallet har bedt om, risikerer Sunndal å tape ytterligere ti millioner neste år. Altså tjue millioner – årlig. Uheldigvis viser dagens regjering liten vilje til å endre kapitaliseringsrenta. Derfor gjennomgår kommunen nå drifta i alle tjenestene for å se hvordan vi kan drive bedre og billigere. I dette arbeidet er det viktig å spille på lag med alle som jobber i kommunen, for at alle sunndalinger skal sikres best mulige tjenester og tilbud i årene som kommer.

Bekymringsfullt er det også at Miljødirektoratets fiskesperre ved Snøva ikke fungerer som forutsatt. Heller ikke fisketrappa og fangsthuset som skal sikre at sjøørreten kommer forbi sperra er ferdig. Kampen mot gyro er en nasjonal strategi med enstemmig og tverrpolitisk tilslutning i Stortinget. Men – både fiskesperra og de statlige myndighetenes planlagte kjemiske behandling av Driva nedenfor sperra, samt av Litldalselva, Usma og Batnfjordselva, er omstridt i Sunndal. Behandlingstida blir lang, og elvene kan tidligst friskmeldes rundt 2030. Dette får økonomiske konsekvenser for elveeierne, og gir negative ringvirkninger for reiseliv og handel. Mine krav er derfor at fangsthuset for sjøørret fullføres i tide til at årets ørret kan hjelpes over sperra, og at selve fiskesperra utbedres så raskt som mulig, slik at den faktisk blir en barriere for laksen. Dessuten må folk langs Driva nå tas på alvor, og få både nødvendig informasjon om hva som gjøres i elva, samt mulighet til å bidra med nødvendig lokalkunnskap i kampen mot gyroen. Når staten har besluttet å behandle Drivaregionen mot gyro, er det tross alt bra at de valgte å bygge ei fiskesperre i Driva. Slik får elva og naturen oppstrøms sperra ligge i fred, og her forsvinner gyroen når all laks har vandret ut. Dermed er det bare de to og ei halv milene nedstrøms sperra som skal behandlet kjemisk. Vi får krysse fingrene og håpe at myndighetene lykkes i dette arbeidet. Får vi laksefisket i Drivaregionen tilbake til fordums storhet, slik det var før gyroen kom på slutten av 1970-tallet, vil vi alle vinne til slutt.

I skrivende stund har Kristiansund avsluttet prosessen om endret regiontilknytning, og vil isteden være regionsenter for et samlet Nordmøre i Møre og Romsdal. Også Smøla og Surnadal har besluttet å bli i Møre og Romsdal. Det gjør meg både lettet og glad. Jeg mener det er et klokt valg for framtida. Nordre Nordmøres trønderflørt i regionreformen har kostet tid og krefter på bekostning av annet nødvendig utviklingsarbeid. Nordmøre sto i fare for å bli splittet ei fylkesgrense, slik at alle nordmørskommunene endte opp som svake utkanter i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Nå skal vi brette opp ermene, se framover, og bygge Nordmøre – sammen.

Sunndal ble for vår del ferdige med regjeringas kommunereform i fjor. Dette året har jeg kunnet bruke tida på de viktige lokale sakene igjen. Spesielt godt er det å jobbe med saker Sunndal Arbeiderparti gikk til valg på, og som jeg naturlig nok føler spesielt ansvar for å følge opp. Her vil jeg spesielt nevne trafikksikring av krysset på toppen av Sandbrekka, vitalisering og oppgradering av Sunndal Pensjonistsenter, etablering av et Newtonrom for skoleelever i Sunndal, bygging av ny barnehage på Ålvundeid, og etablering av et stoppunkt ved Vinnufossen. Kommunen er godt i gang med alle disse sakene, og i rute til å gjennomføre dem i løpet av denne kommunestyreperioden. Løfter er til for å holdes, så dette føles godt.

Ellers er jeg glad for at kryssene på Fale mot riksveg 70 endelig er utbedret og trafikksikret. Bygdefolket på Fale har virkelig kjempet for dette. Kommunen og jeg har derfor stått på, og har tatt saken opp med Vegvesenet ved alle korsveger. Til slutt kom både reguleringsplanen og finansieringen på plass, selv uten at prosjektet var prioritert i Vegvesenets investeringsprogram (!) Det er bare å gratulere alle som har kjempet og jobbet for utbedring av disse kryssene. Vi fikk det til – sammen.

Det gjør også godt å se at det spirer og gror i reiselivet i hele Sunndal. Mosbøen Gård baker Norges beste flatbrød, noe stadig flere får øynene opp for. Tredalsstuene satser på kvalitetsmat fra lokale råvarer. I Øverbøgda er Nyheim Lodge renovert, og Visit Waterfalls satser på traktorsafari i det unike fjellgardlandskapet. Phillipshaugen i Øksendal og Renndølsetera i Innerdalen moderniserer, og trekker stadig flere til de ville fjellene og vakre dalene våre – fossenes rike. Endelig har vi også fått på plass nye turistinformasjonsskilt. I Sunndal lever vi av naturen. Den gir oss kraft som vi foredler til grønt aluminium. Og den er vill og vakker. For framtida er det viktig at folk med vilje og kreativitet vil leve av å tilby naturopplevelser og kulturopplevelser i bygdene våre.

Akkurat nå skinner sola, og tårnseilerne skjærer som pilspisser over himmelen utenfor kontoret mitt. Disse fantastiske flygerne har alltid vært mine favorittfugler. Når den trillende sangen deres gjaller mellom fjellsidene, mens sangerne tar hårnålssvinger på innerskjær og stiger og stuper helt uten tanke på tyngdekraften, da er sommeren her. Da kan vi senke skuldrene og gjøre oss klare til en velfortjent ferie. I år blir det Danmarksferie på familien og meg. Ferge er bestilt, leilighet i København og hus i Esbjerg er leid, og små og store ser fram til dager i Tivoli og Legoland. Det skal bli trivelig å være norsk i Danmark, både på landsbygda og gatelangs i Kongens by. Hvem vet – kanskje treffer vi sunndalinger der også?

Uansett håper jeg alle får koblet av og samlet sol og krefter til vinteren. God sommer til dere alle!

Artikkeltags