Håper på begrenset kjøring gjennom rasstedet sent tirsdag ettermiddag

Arbeidet med å åpne veien for allmenn ferdsel etter raset på Drøppingstranda vil ta tid.