Møre og Romsdal Sp: Sier nei til ACER og giftdeponi

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Senterpartiet i Møre og Romsdal vedtok på fylkesårsmøtet i helga to uttalelser hvor fylkespartiet sier nei både til ACER og etablering av giftdepioni på Raudsand.

Beholde selvråderett over egne energiressurser!

Regjeringen ønsker å gi opp selvråderetten over vår viktigste ressurs, vannkraften. De legger også opp til å bryte grunnloven for å få dette gjennom i Stortinget. Vannkraften er evigvarende og av stor betydning for trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser.

Energibyrået ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet som griper inn i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett.

Møre og Romsdal Senterparti ber Stortinget om å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot Acer-forordning 713/2009 og forordning 714/2009 som omhandler tilslutning til EUs Energiunion. Her må §115 i Grunnloven om suverenitetsavståelse anvendes. Det krever ¾ flertall i Stortinget. Tilknytting til Acer betyr at EU skal bestemme og legge føringer for norsk energi og kraftpolitikk, og dette kan kun tolkes som en suverenitetsavståelse, ettersom politikerne gir fra seg makten til å bestemme over norsk energipolitikk.

Nei til etablering av deponi på Raudsand

Primær- og turistnæringane er viktige satsingsområde for Nesset og nærliggande kommunar, Møre og Romsdal Senterparti er redd deponi for farleg avfall kan ha ei negativ effekt på omdømmet. Omdømmet er ein av dei viktigaste faktorane for turistnæringa, havbruksnæringa og annan lokal matproduksjon. Planane om deponi fører med seg betydeleg risiko for utslepp og forureining, både ved transport, mottak og permanent lagring i fjell. Det finst ingen garanti mot lekkasjar ved avfallshandtering på land og frå lagring i fjell over tid. Dette er ein alt for stor sjanse å ta! Vi må tenkje framtidsretta og sikre grunnlaget for levedyktige samfunn med naturbaserte næringar og bulyst. Vi må handle etter føre-var-prinsippet og seie eit klart nei til etablering av deponi på Raudsand.

Artikkeltags