Drift av sær­skilt bo- og om­sorgs­løs­ning for asyl­sø­ke­re i Sunndal: Politikerne skeptisk

Ubesvarte spørsmål: Ordfører Ståle Refstie sitter med ubesvarte spørsmål han vil sende UDI for svar.

Ubesvarte spørsmål: Ordfører Ståle Refstie sitter med ubesvarte spørsmål han vil sende UDI for svar.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I den siste tiden har det kommet fram at en aktør ønsker å etablere et nytt asylmottak i Sunndal. Det som gjør politikerne skeptisk er om kommunen har det som trengs av tilbud.

Det er spesielt aspektet med at dem som eventuelt skal bo på mottak i Sunndal er oppgitt å være potensielt og voldelig. Ordfører i Sunndal, Ståle Refstie, har derfor en rekke spørsmål han vil sende til UDI i brevs form med det første.

– Der vil jeg prøve å få en klarhet i hva denne saken dreier seg om. Jeg vil spørre om hva asylsøkere med potensiell truende og voldelig adferd vil si. Jeg vil ha svar fra UDI om de har vurdert om politiberedskapen i Sunndal er god nok, om helsetilbudet de har behov for er bra nok i Sunndal, og hvordan de vurderer plasseringen i et boligområde, og en del spørsmål om forholdet mellom vertskommune og aktør, med de tjenestene som forventes, om vi får ekstra midler for å styrke tjenestetilbudet i kommunen, sier Refstie.

Ordføreren forteller at de inviterer aktøren til kommunestyret 14.2 for å høre hva de ser for seg om de får anbudet.

– Så blir det en debatt i kommunestyret om hvordan vi skal forholde oss til det, sier Refstie, som legger til at han har forståelse for at folk i boligområdet blir bekymret, og at han derfor vil jobbe for å få mer informasjon og kunnskap på bordet.


Usikkerhet


En annen som også jobber for å få mer informasjon på bordet, er kommunestyrerepresentant Stig Rune Andreassen (FrP).

– Jeg har vært i kontakt med UDI to ganger. Jeg sitter fortsatt i dialog med UDI for å finne ut hvordan jeg skal ta saken videre, sier Andreassen, som legger til at han har fått stor støtte for det politikerne har gjort og sagt i denne saken.

Det er fremdeles usikkerhet rundt aktøren og søknaden om å drive et asylmottak på Sunndalsøra.

– UDI har en juridisk vurdering av hvordan de skal opptre med at et selskap som er under stiftelse skal tas med i den videre prosessen. Jeg har undersøkt, og mener at et selskap under stiftelse ikke kan delta i en internasjonal konkurranse, sier Andreassen.

Selve anbudet har en verdi på 160.000.000 kroner over en treårsperiode, ifølge anbudsutlysningen på Doffin.

– Det er åtte aktører som har meldt sin interesse, sier ordfører Refstie.


Artikkeltags