Anbefaler å si opp helseavtalen – ordføreren ikke bekymret for svekket tilbud

Kommunedirektøren i Sunndal anbefaler at kommunen sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal når politikerne skal drøfte saken.