Sunndal Venstre med håndsrekning til foreldre på sosialstønad

I torsdagens kommunestyremøte i Sunndal fikk Venstre med de andre politikerne på en håndsrekning til barneforeldre som mottar sosialtrygd fra NAV.