Det kan bli lys i vinduene på mottaket igjen

Hero har inngått avtale med Fredensborg Eiendom AS om bruk av lokalene i Tredalsveien.