Hengedal får to navn på kartet

Politikerne i Sunndal vil at hengedalen mellom Innerdalen og Sunndalen skal hete Giklingdalen/Flatvaddalen.