Brøyting til Ørsvika og Litjvika: Politikerne sa nei

Sunndal kommune åpner for vinterbruk av veien ned til Litjvika og Ørsvika, men tar ikke regningen for brøytingen.