Sunndalspotet: – Frykten for at viruset skal ødelegge sesongen viser hvor sårbare vi er

Per i dag produseres 35 prosent av maten i Norge innenfor landets grenser. Det er for lite, mener daglig leder for Sunndalspotet, Ivar Bakken.