SUNS med nyhetsbrev til næringslivet: Kan bistå – ønsker innspill fra bedriftene

Sunndal Næringsselskap (SUNS) har sendt ut et nyhetsbrev til næringslivet i Sunndal.

DEL

– Vi i SUNS kan bistå bedrifter i Sunndal med informasjon, råd og veiledning – samt også hjelp til å skrive søknader om tilskudd fra ulike ordninger i virkemiddelapparatet. Og vi ønsker gjerne innspill fra lokalt næringsliv på hvor og hvordan skoen trykker i disse koronatider, eller helt enkelt en prat om hvordan det står til, sier daglig leder Per Helge Malvik.

Nyhetsbrevet har slik ordlyd:

Betalingsproblemer? Kontakt banken din!

Bedrifter med likviditetsproblemer som følge av koronakrisen kan få lån fra bank. Staten garanterer for 90% av lånebeløp på inntil 50 mill kr per bedrift med maksimalt 3 års nedbetalingstid. Det er bankene som betjener ordningen og innvilger lån til sine bedriftskunder. Ordningen gjelder for såkalte SMB-bedrifter med mindre enn 250 ansatte. Ved evt tap tar staten 90% og banken 10%.

Utvikling framfor permittering

Staten har lagt fram flere tiltakspakker for næringslivet som følge av koronasituasjonen. Hovedbudskapet er: Sats på å utvikle bedriften framfor å sende ansatte ut i permisjon. Følgende virkemidler tilbys for å finansiere utviklingstiltak i norske bedrifter:

Fredag 27.mars kommer det flere nye tiltakspakker fra myndighetene. Vi i SUNS vil holde oss oppdatert. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har ideer til mulige utviklingstiltak.

Tilskudd fra SUNS og SuSu

SUNS kan bidra med rådgiving og tilskudd til utviklingstiltak i bedrifter i Sunndal. Les mer her: https://suns.no/tilskudd/utvikle-bedrift/

Gjennom SuSu-programmet kan bedrifter i Sunndal og Surnadal søke om tilskudd til bedriftsretta tiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og / eller inngår i en vekststrategi skal prioriteres. Les mer her: https://susu.no/tilskudd/bedriftsretta-tilsagn-tilskudd/

Det er mulig å kombinere tilskudd fra staten med tilskudd fra SUNS eller SuSu. Vi i SUNS står til tjeneste for å gi råd i en krevende tid. Næringshuset er stengt for publikum, men du kan nå oss på telefon og e-post. Du finner vår kontaktinfo her: https://suns.no/om-suns/#vare-ansatte

Gründerveien – hjelp til nyetablerere og etablerte som ønsker å videreutvikle ideen sin

Vi trenger nye jobber i framtida og det kan også være behov for å utvikle bedriftene sine for å gjøre dem mer styrka i tida framover. Den digitale gründerhjelpa i Møre og Romsdal/hoppid.no er tilgjengelig med opplæring, rådgivning og muligheter til å søke avklaringsmidler. Se her for å logge deg inn: https://mrfylke.no/hoppid.no. Vi i SUNS bidrar med rådgiving direkte inn på plattformen. I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post.

Det er ingen forpliktelse i å logge seg inn på plattformen og taushetsplikten for oss som rådgivere gjelder også her.

Artikkeltags