Sve vil ha tettere styring av Todalsfjordprosjektet

Bør Todalsfjordprosjektet fortsatt styres gjennom et aksjeselskap eller bør fylkeskommunen allerede nå sette ned en fylkeskommunal organisasjon for å få realisert prosjektet?