Sykehuset på Hjelset: Bratseth AS del av storkontrakt

Skanska og Bravida signerte nylig en samspillskontrakt for det nye akuttsykehuset på Hjelset. Bratseth AS, med kontor på Sunndalsøra og i Molde, er en del av kontrakten.