Flere aviser, både lokalt og sentralt, har omtalt seniorer som jobber i helsetjenestene, som det «det grå gullet» i anledning publisering av Fafos rapport «Seniorer i sykehussektoren». Et mer passende uttrykk skal man lete lenge etter!

Endelig får seniorene den hyllesten de fortjener. Helsevesenet bør være "det grå gullet" evig takknemlig for den jobben de bistod med under pandemien, for å være kontinuitets-bærere og stabiliteten på mange sengeposter og avdelinger. Helsetjenestene i Møre og Romsdal er helt avhengige av dem! Så hvordan motivere seniorene til å stå lengre i jobb?

Dessverre er gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere pr. tiden 58 år. De slutter fordi arbeidsbelastningen er for høy, både psykisk og fysisk. En løsning på dagens sykepleiemangel er å iverksette tiltakene som gjør at kritisk og livsviktig kompetanse står i arbeidslivet lengere enn dette. Møre og Romsdal har en spesielt krevende situasjon med sykepleiermangel, så i vårt fylke er det spesielt viktig at dette tiltaket for å bøte på krisen tas i bruk – og så snart som mulig.

Fafo-rapporten beskriver hva som skal til av tiltak for at sykepleiere skal stå lengere i arbeidslivet enn i dag. Denne rapporten er basert på funn i sykehussektoren, men anbefalingene og tiltakene lar seg overføre til kommunal sektor.

Jeg kommer med en sterk oppfordring til styret i Helse Møre og Romsdal, samt politikerne i våre 26 kommuner til å ta seniorpolitikk på det dypeste alvor.

Vi må sikre framtidens helsetjenester for befolkningen – og de beste løsningene finner vi sammen!

Fafo-rapporten er et godt grunnlag for å jobbe videre med tiltak slik at helsetjenestene i Møre og Romsdal i årene framover sikrer livsnødvendig kompetanse. Tillitsvalgte og fylkesledelsen i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal ønsker dialog med arbeidsgivere om tiltak for å beholde “det grå gullet” i jobb!