Norge blir både mer mangfoldig og mer sekulært, noe som stiller nye krav om hvilke seremonirom befolkningen trenger. I Møre og Romsdal har noen av kommunene seremonirom som kan benyttes når vi skal markere livets store hendelser som navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Dette er et resultat av at kommunene begynner å ta innbyggernes ønsker på alvor. Vi setter pris på at kommunene fortsetter arbeidet med å skaffe seremonirom til alle.

Til de store seremoniene brukes ofte lokale kulturhus. Seremonirom for gravferd er, som ellers i landet, det vanskeligste å få etablert på permanent basis. HEF er opptatt av at gode livssynsåpne seremonirom er tilgjengelig for innbyggere som ønsker dette.

En inkluderende og mangfoldig kommune trenger verdige lokaler til den voksende befolkningen som i dag ikke har egnede seremonirom. HEF Møre og Romsdal ønsker derfor å utfordre kommunene til å lage politiske utvalg som jobber med å etablere livssynsåpne seremonirom. Lokal forankring er viktig, og HEF har både deltatt som medlemmer i utvalg og bidratt med kunnskap om utforming av seremonirom som er til det beste for alle.

HEF ser fram til å fortsette sitt samarbeid med kommunene, og vi forventer at det jobbes målrettet med tilretteleggingen.