Til tross for at dette er en krevende tid økonomisk, så er jeg takknemlig for at vi har en regjering som er opptatt av at de som strever, skal få hjelp. At de har hatt en krevende budsjetthøst er jeg ikke i tvil om. Men det er et budsjett med en høy sosial profil hvor vår felles velferd er prioritert. Det er jeg godt fornøyd med!

Spesielt fornøyd er jeg for satsingen på psykisk helse:

Regjeringen foreslår å øke driftsbevillingene til sykehus med 2 437 millioner kroner i 2023. Den skal også sørge for økt døgnkapasitet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne.

Regjeringen vil også prioritere psykisk helse- og rusfeltet og foreslår 300 millioner kroner til forsterka innsats på områdene. Prioritert vil disse midlene styrke og utvikle innsatsen spesielt overfor barn og unge og pasienter med alvorlige og samansette psykiske helse- eller rusproblem

Av denne potten er 150 millioner kroner øremerket til sykehusene for å styrke døgnbehandlingen i spesialisthelsetjenesten.

Med økt satsing på fastlegeordningen på 690 millioner kroner i 2023, lover dette bra for et bedre psykisk helsevern.