Gå til sidens hovedinnhold

Tettstedsprosjektet i Tingvoll: – Er det greit for fylket å drive med noe vi ikke har penger til?

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkeskommunen og Tingvoll har så langt brukt sammen 2,2 millioner kroner på tettstedsprosjektet. Men det er ikke satt av penger til prosjekter de første par årene.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020–2023 lå onsdag på formannskapets bord – og det var her tettstedsprosjektet ble kommentert.

Deler på regninga

Tingvoll kommune og fylket deler 50/50 på det treårige tettstedsprosjektet til lønn prosjektleder, planlegging og involvering av befolkningen og videre. En rapport med foreslåtte tiltak er levert etter arkitektkonkurransen, som ble avsluttet i april.

2018 og 2019 er alt finansiert med 1,1 million kroner hver på fylkeskommunen og kommunen. Men det er herfra det begynner å bli interessant, hvis det ikke er penger til prosjekter i den resterende perioden man i utgangspunktet har en prosjektledelse.

Ikke helt greit

Prosjektet er delt inn i to søknader om finansiering fra fylkeskommunen. Den første som nevnt for 2018 og 2019. Roger Bach (Frp) mener tettstedsprosjektet nå henger i en tynn tråd. For med søknader til fylket om videre støtte, ligger gjerne premisser om at noe skal skje.

Så dermed:

– Er det greit for fylket at vi driver med ting vi ikke har penger til?

Det er det nok ikke, ifølge prosjektleder Synnøve Nes. Hun har vært i kontakt med saksbehandleren på fylkeskommunen:

– De ser ikke hvordan kunne argumentere for å bruke 400.000 kroner til lønn, om det ikke jobbes med noe som gagner tettstedsutviklingen. Da har man ikke noe prosjekt.

Om to år

Etter at kommunedirektøren har vurdert alle gode formål og så skåret unna, sto tettstedsprosjektet igjen med to prosjekter i 2022 og 2023. Det ene er snarveier og forbindelser i Tingvollvågen, med henholdsvis 400.000 kroner og 800.000 kroner.

Det andre aktivitetspark ved Skolevegen i området Tingvoll barne- og ungdomsskole, med henholdsvis 300.000 kroner og 625.000 kroner for de to årene.

Men da har man ikke lenger et tettstedsprosjekt, det er avsluttet i henhold til de tre årene prosjektet varte.

Ønskes utsatt

Utviklingsutvalget vil oppdatere kartverket, og for å ha råd til det foreslår en å utsette oppstart av aktivitetsparken ved Skolevegen i ett år til 2023.

Kommunens andel til lønn ligger inne på lønnsbudsjettet til kommunen.

Rart

Bach mener det vil være rart å videreføre stillingen om det ikke er penger til prosjekter, og at det ikke finnes penger, om det er slik at man vil utvikle økokommunen.

Bach mener for øvrig at slik situasjonen er med høy gjeld og lite penger samt tak på eiendomsskatten, må en se på blant annet skolestrukturen og vurdere når man kan bygge flerbrukshallen i Straumsnes.

Penger på planlegging

Ordfører Ingrid Waagen (Sp) sa at kommunen har brukt mye penger på planlegging, men ikke på prosjekt.

Gunnar Waagen (KrF) uttrykte at tettstedsprosjektet skulle løfte og profilere kommunen. Men har man ikke midler, da blir det lite igjen. Hvis det er så at kommunedirektøren vil kutte finansiering, må en tenke på hvem andre som kan bidra. Han ba kommunedirektør Odd-Arild Bugge ha noen tanker om det.

Siste ordet ikke sagt

Gunnar Waagen hadde ellers sansen for å planlegge mindre og utføre mer:

– Men det er et dilemma hvordan utføre mer. Vi får sove på det fram til kommunestyremøtet.

For siste ordet er ikke sagt, det skjer i kommunestyret den 12. desember.

Kommentarer til denne saken