Gå til sidens hovedinnhold

Til kommunestyret i Tingvoll: At dere tør!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ansatte ved Tingvoll barne- og ungdomsskole sitter rimelig lamslåtte igjen etter kommunestyrets vedtak den 12.12.2019. Der ble det bestemt at vi skal ned med 3 lærerstillinger. Vi syns det er rart at noen skoler får store kutt, men andre ikke fått kutt i det hele tatt. Hvor ble det av vedtaket om en helhetlig plan innad i oppvekstsektoren? Mener politikerne at dette er riktig rekkefølge?

Skolen vår mister 75 undervisningstimer i uka i tillegg til 30% fagarbeiderstilling. Dette er dramatisk for en skole som foreløpig ikke merker så mye til redusert elevtall. Dagens 2.klasse har per i dag 20 elever, og tiende har 25 elever. Vi ser behovet for å redusere budsjettet innen oppvekst, men da trenger vi dette halvåret i hele Tingvollskolen for å se på konsekvenser og løsninger. Foreløpig har dette vært tema bare i noen uker. Vi må blant annet tenke på og prioritere hvilken kompetanse vi vil sitte igjen med.

Vi vil ha utfordringer med å kunne gi et godt tilbud til nyankomne asylsøkere og flyktningbarn. Samtidig fylles mottaket opp, og foreløpig vet vi at det kan være i drift ut sommeren 2021. Forhåpentligvis får de fortsette driften, men med andre drivere. Da er kommunen forpliktet til å følge opplæringsloven til disse elevene. Med det risikerer vi å bryte opplæringsloven.

Vi vet også at styrkingstimene for småtrinnet i stor grad vil reduseres kraftig. Her får vi øremerkede midler, men vet ikke om vi klarer å innfri de timene vi får. Og vi vet at tidlig innsats er god innsats. Reduksjon her vil sannsynligvis føre til større behov for spesialundervisning lengre opp i klassene.

I dag får ungdomsskoleelevene velge mellom to språk. Denne muligheten risikerer de nå å miste. Antall valgfag vil også bli svært begrenset. Det som skulle gi mange elever et pusterom, vil nok ikke oppleves slik lengre. Det spørs om det blir noe å velge mellom. Deling i mat og helse, kunst og håndverk og musikk vil begrense seg, og det vil bli uaktuelt med to kontaktlærere i store klasser.

I diskusjonen om nedskjæringene har også temaet områderektor kommet opp. Det vil si at noen tenke at en rektor skal serve alle tre skolene. Er virkelig ledelse så lite viktig? Vi vil kjempe for at skolen vår skal ha en rektor. Både ansatte, elever og foreldre trenger ledelse. Det blir sårbart uten god rektor: oppfølging av ansatte, vanskelige elevsaker, alvorlige hendelser, ulike samarbeidspartnere osv. En rektor er også den som har ansvaret for å styre skolen i samme retning. Å drive en skole er et stort og komplekst arbeid. I arbeidet med barn og unge oppstår det stadig situasjoner som krever at rektor må være tilstede og ta viktige beslutninger. Det er mennesker vi snakker om. Opplæringsloven sier at «hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse» (§9-1). Den sier også at «rektorene skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten og arbeide for å videreutvikle virksomheten» (§9-1, pkt.3). Dette kan ikke være mulig når tiden skal brukes til å kjøre mellom skolene. Hvem i all verden tror dere vil ha denne jobben? Og hvis kommunen mener at ledernivået skal begrenses, så må det lages en helhetlig plan som gjelder i hele kommunen. De ansatte skal ha krav om likeverdig behandling.

Vi vil også bemerke at gymsalfasilitetene er rimelig lik på TBU og SBU. Mange sitter med det inntrykket at vi disponerer hallen. Dette er ikke riktig. Det er Tingvoll vgs. som disponerer hallen mellom 8.30 og 15.15, mot en stor halleie. Vi er fortsatt i snitt rundt 20 elever inne i gymsalen til enhver tid. Er vi heldige, får vi disponere noen timer hvis de er ledige. Men dette varierer fra år til år. Da er det i så fall ungdomsskolen som er prioritert. Men skolen står selvsagt sist på lista, noe vi har forståelse for. Det er jo fylkeskommunen som finansierer mesteparten av Tingvollhallen.

Som sagt, så skjønner vi at en reduksjon må til, men det må gjøres i riktig tempo. Og når vi vet at en ytterligere reduksjon kommer fra neste år, så må det tenkes mer langsiktig enn det er blitt gjort nå.

Kommunestyre: vær så snill og besinn dere. Gå skikkelig inn i materien. Gi dere nok tid til at dere vet konsekvensene av valget deres. Det viktigste må komme først. Her må barnas stemmer også blir hørt! Vi sier det en gang til! At dere tør!

Kommentarer til denne saken