Tilbake til jernalderen med Edvard Røkkum

Før jul var jernalderhuset på Åsprong i ferd med å ta form. Aura Avis var innom og laget reportasje.