Rådmannen overlevde - men det var i 2006

For ikke lenge siden ble rådmannen i Sunndal til kommunedirektør. Spørsmålet om tittel på kommunens øverste administrative sjef var oppe til behandling også i 2006, men den gangen overlevde rådmannen. Selv om Aura Avis på lederplass hadde foreslått kommunedirektør...