Brede smil og gledestårer for tunnelpenger

I mars 2006 kom det store gjennombruddet for Oppdølsstrandtunnelen, da regjeringen la 600 millioner kroner på bordet i sitt forslag til Nasjonal transportplan.