– 18 år som leder er nok. Evnen til å fornye øker ikke i takt med ansienniteten

I 1988 hadde Asbjørn Hjertø sin første arbeidsdag som banksjef i Sunndal Sparebank. I 2006 fant han ut av nok var nok, og trakk seg tilbake til en stilling som seniorkonsulent.