Basarsuksess for Grødalens perle

Til helga er det atter Alfheimbasar. Basaren er et populært sommerinnslag i Sunndal, som samler stor oppslutning. Dette tilbakeblikket er fra 2010, da Sunndal Museumslag kunne notere stort oppmøte og godt overskudd.