- Det gjelder å skape den beste versjonen av seg sjøl og hverandre, det tror jeg på

Artikkelen er over 1 år gammel

På etterjulsvinteren 2006 ble Trond Hansen Riise valgt til leder i Møre og Romsdal Venstre. Like etter ble han portrettert i Aura Avis. Vi møtte en engasjert mann med mange baller i lufta.