Møre og Romsdal Arbeiderparti reagerer kraftig over opplysningene som er presentert i Sunnmørsposten om mulig underfinansiering av Helse Møre og Romsdal. Foreløpige tall tyder på tresifrede millionbeløp i underfinansiering hvert år siden 2012. Totalt er det snakk om milliardbeløp som sykehusene i Møre og Romsdal kan ha blitt snytt for.

Tilliten til Helse Møre og Romsdal og helseminister Bent Høie er tynnslitt. Møre og Romsdal Arbeiderparti stiller følgende krav til videre prosess om ny finansieringsmodell for sykehusene i Møre og Romsdal:

Alt videre arbeid i saka må være preget av full åpenhet. Alt underlag og alle beregninger må offentliggjøres slik at de kan etterprøves.

  • Hvis evalueringa viser at sykehusene i Møre og Romsdal har fått mindre enn sin rettmessige andel av budsjettene, må differansen kompenseres.
  • En ekstern granskning må gjennomføres av prosessen som ledet fram til ny finansieringsmodell i 2012, for eksempel av Riksrevisjonen.
  • Helseforetaksmodellen må endres slik at innbyggerne i Møre og Romsdal får større innflytelse over rammebetingelsene til egne sykehus.

Helseminister Bent Høie har hatt ansvaret for sykehusene i Møre og Romsdal siden 2013. Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at Høyreregjeringen umiddelbart tar nødvendige grep for å opprette tilliten til styringen av sykehusene i Møre og Romsdal.