Tilrår dekking av tapte husleieinntekter for Øksendal utleieboliger

Med bakgrunn i tidligere innvilget garanti, tilrår kommunedirektøren overfor formannskapet at kommunen dekker 138.700 kroner i tapte husleieinntekter/tomgang for Stiftelsen Øksendal utleieboliger.