Tilrår godkjenning av nytt jaktfelt Geitådalen

Kommunedirektøren tilrår at teknikk-, miljø- og kulturutvalget på sitt møte 27. mai godkjenner et areal i Geitådalen på 2500 daa som tellende areal for jakt elg, hjort og rådyr.