Tilsynsrapport: Sunndal kommune bryter folkehelseloven

Sunndal kommune har ikke etablert en internkontroll som sikrer at arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette er brudd på folkehelselovens paragrafer 9 og 30.