Gå til sidens hovedinnhold

Ting tar tid: Sentrumsnær utendørs badeplass?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedoppslaget i Aura Avis 11. juli 1969 hadde overskrifta «Stinkende kloakkutløp blir idyllisk badeplass. Tredalskeila leikeareal for barn».

Ideen var lansert av formannen i småbåtlaget, Ernst Lübbe, i forbindelse med bygginga av småbåthavna. Sjef for kommunens tekniske etat den gangen, Einar A. Berg, kunne opplyse at arbeidet med badeplassen allerede var kommet i gang, da en hadde funnet å kunne anvende massen fra utgravingen av dammen til opparbeidelse av gatelegemer. De første billassene gikk til Øyagata på Sande.

«På denne måten har kommunen fått slått to fluer i ett smekk: En skaffer seg verdifull fyllmasse og samtidig lappes det på mangelen tapet av svømmeanlegget har skapt», heter det i artikkelen.

Situasjonen var da, som nå mer enn 50 år senere, at befolkningen på Sunndalsøra hadde begrensede muligheter for å ta seg et bad utendørs. Det populære badeanlegget i Nordmørsvegen, som lå omtrent der Bratseth har base i dag, var i ferd med å bli avviklet. Verken Sandvika i Oppdølsstranda, fjorden eller elva var gode alternativer. Ved Pollen var badende kommet i konflikt med grunneieren.

Dermed var det en gladnyhet at kommunen hadde besluttet(!) å opparbeide en leikeplass for barn ved det som tidligere het Tredalskeila. I dette arbeidet inngikk utgraving av en dam, ca. 20 x 200 m. Bunnforholdene ble vurdert som brukbare, men om det viste seg nødvendig, ville det bli fylt på med fin sand enkelte deler av dammen, slik at en kunne få «den fineste badestrand».

Tidligere hadde det vært et stinkende kloakkutslipp nettopp i dette området. Kloakken var imidlertid blitt overført til kommunens samlenett. Nå ville naturens eget renseanlegg, flo og fjære, ordne med rent badevann, i den grad vannet i Sunndalsfjorden kan betraktes som rent, ble avisleserne fortalt.

Området ved Tredalskeila, ca. 100 m øst for småbåthavna, slik den ble anlagt den gangen, ville bli ryddet og ordnet for dem som ønsket å sole seg der. Arbeidet var kostnadsregnet til kr 70.000.

Dersom det viste seg at anlegget virket tilfredsstillende, kunne det senere komme på tale å bygge garderobebekvemmeligheter, og gjerne også utvide dammen.

Viss jeg ikke husker feil, var det undertegnede som skrev nevnte hovedoppslag i 1969, og som jeg ved en rein tilfeldighet fant igjen blant gamle avisutklipp. At «Vigra lokal», lokalradioen, kom på besøk i redaksjonslokalene i Myragata i denne forbindelsen, husker jeg at jeg unektelig var litt kry av. Derimot må jeg vedgå at jeg aldri fulgte opp saken, siden jeg sluttet som sommervikar i avisa og flyttet til Grong kort tid etterpå.

Kommentarer til denne saken