Avgjørelse om nedbemanning i Tingvoll kommune kommer etter ferien

Når Tingvoll asylmottak legges må kommunen avgjøre om nedbemanningen skal skje innen internasjonal avdeling alene eller om de skal se alle ansatte i kommunen under ett. Det blir avgjort sammen med de tillitsvalgte.