Tingvoll Elektro – det viktigste blir å sørge for en stabil oppdragsmengde

Koronaåret 2020 har gitt litt nedgang i omsetning, men forventningene til 2021 er gode.