Vaksinasjonsteamet i Tingvoll melder nå at de tilbyr vaksine til barn ned til fem år.

Gjelder for barn i alderen 5-11 år:

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

Send SMS til vaksinetelefon 469 34 659 for å avtale tidspunkt for vaksinasjon.

Gjelder for barn /ungdom i alderen 12-15 år:

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det.

Send SMS til vaksinetelefon 469 34 659 for å avtale tidspunkt for vaksinasjon.

Gjelder for personer født i 2003-2005:

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker.

Send SMS til vaksinetelefon 469 34 659 for å avtale tidspunkt for vaksinasjon.