Tingvoll Økopark har fått ny daglig leder

Nyansatt: Unn C. Fyllingsnes (t.v.) og Liv Solemdal.

Nyansatt: Unn C. Fyllingsnes (t.v.) og Liv Solemdal.

Unn Catodotter Fyllingsnes tiltrer i stillingen som daglig leder i Tingvoll Økopark 1. juli. Den nyansatte er 38 år, opprinnelig hordalending og har bodd på Tingvoll i snart sju år. 

DEL

– Vi er svært glade for å endelig kunne annonsere at Tingvoll Økopark har en ny daglig leder, sier styreleder Liv Solemdal.

Det har vært en omfattende og grundig prosess. Vi fikk elleve søkere, hvorav fem ble innkalt til intervju. I siste runde satt vi igjen med tre jevngode kandidater, og vi er svært glade for at Fyllingsnes har takket ja. Det er en krevende jobb, med mange arbeidsoppgaver og et stort ansvar. Styret er trygge på at Unn vil takle arbeidspresset godt. Tingvoll Økopark har fått en leder med stor arbeidskapasitet, gode formidlingsevner, kreative ideer og mye pågangsmot. Hun kjenner Tingvoll godt og vet hva hun går til. Tingvoll Økopark er en kunnskaps- og formidlingsarena om økologi og bærekraft. Unn Fyllingsnes sin allsidige bakgrunn innen formidling og nettverksbygging vil komme godt med i utviklinga av Økoparken.

Fyllingsnes har drevet som selvstendig næringsdrivende siden hun flyttet til Nordmøre etter elleve år i Oslo. Bak seg har hun skuespillerutdanning og forfatterstudium, og hun har arbeidet med administrasjon, kommunikasjon og formidling. Hun underviser i teater i Tingvoll kulturskole og har vært en av drivkreftene i bygdeutviklingsbedriften Kraftverk. Bedriften har fokus på kultur, kunnskapsutveksling og sosiale møteplasser. Fyllingsnes er politisk aktiv og er med i kommunestyret. Hun er aktiv i det frivillige, og var med på å starte Tingvoll kinolag da den kommunale kinoen ble lagt ned.

– Eg gler meg til å ta fatt på arbeidet, sier Fyllingsnes. – Økoparken har eit fantastisk lag av kunnskapsrike og dyktige fagfolk rundt seg, og eg ser fram til å skapa ein god formidlingsarena saman med dei. Vi er særs takksame for støtta frå fylkeskommunen og kommunen og vil bruka den godt for å byggja ein stabil økonomi på sikt. Vi vil ha fokus på å utvikla innhaldet og gje eit attraktivt tilbod for alle målgrupper. Det vil òg bli viktig for oss å bidra med kunnskapsgrunnlag i samfunnsutviklinga. Møre og Romsdal er landets første berekraftsfylke. Med det over tretti år erfarne kompetansemiljøet vi har, vil vi vera ein sjølvskriven ressurs inn i denne satsinga. Tingvoll Økopark kjem til å ta større plass framover, både regionalt og nasjonalt.

Artikkeltags