Kommuneoverlege i Tingvoll, Bjarne Storset, forteller at det er smitteutbrudd ved Tingvoll asylmottak med forgreninger til Tingvoll videregående skole og Tingvoll barne- og ungdomsskole.

Videregående

Alle elever ved Tingvoll VGS ble kohort-testet ved hjelp av PCR i går.

Det skriver kommuneoverlegen i en pressemelding onsdag morgen.

- Det viste seg at den ene klassen i norskopplæring testet positivt, slik at elevene i denne klassen skal testes individuelt ved hjelp av hurtigtester i dag.

Kohort-testing foregår på den måten at elevene tester seg selv, før alle testene samles i én beholder. Hver klasse analyseres deretter som én prøve. Dersom denne viser positivt resultat, må hver enkelt elev teste seg for å finne ut hvem det er.

Testresulatet viser at det ikke er noe utbrudd ved Tingvoll VGS. Den aktuelle klassen skal ikke ha undervisning i dag, opplyser Storset i pressemeldingen.

Mottaket og TBU

Alle beboere og ansatte ved mottaket blir testet ved hjelp av hurtigtester i dag. Storset sier en derfor vil ha en god oversikt i kveld.

- Når det gjelder TBU, oppfordres foreldrene i to aktuelle klasser til å teste sin barn i dag, onsdag.

Storset legger til at nesten alle barn ble testet ved skolestart etter nyttår, og alle var negative.

Smitteveiene er stort sett avklart og smittede personer er i relativt god allmenntilstand. Alle i aktuell alder er vaksinerte, opplyser kommuneoverlegen.