Tingvoll Sport-konkursen: – Det har vært tungt å drive sportsbutikk de siste årene

– Nå skal jeg bruke de kommende ukene på å lande.