De endelige tallene viser at 832 (70,7%) stemte for Tingvoll som egen kommune, mens 287 (24,4%) stemte på storkommune sammen med Kristiansund. 57 velgere (4,8%) stemte blank.

Ca. 1/3 av 16- og 17-åringene i kommunen deltok i valget. Av disse var rundt 60 prosent fra Straumsnes.

Samme signal også i innbyggerundersøkelsen

Også innbyggerundersøkelsen i Tingvoll viser flertall for å fortsette som egen  kommune - om enn ikke så klart som i folkeavstemningen. I undersøkelsen sier 36& ja til å fortsette som egen kommune, mens 32% vil hastorkommune. 25% prosent har sagt at d vil ha sammenslåing med Sunndal. 7% svarte vet ikke.

Les hele innbyggersøkelsen her.