Sparebankstiftelsen Tingvoll: Godt år gir gaveutdeling

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene, kan presentere svært gode tall for fjoråret. (Arkiv)

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene, kan presentere svært gode tall for fjoråret. (Arkiv)

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL


2017 ble et godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Årsoverskuddet ble på 7,4 millioner kroner, etter at regnskapet er belastet med 5,1 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål i 2017, skriver daglig leder Finn Moe Stene i en pressemelding.

Tilsvarende resultat forrige år var 9,2 millioner kroner, og en gaveutbetaling på 2,2 million kroner. Årets resultat er en million kroner bedre enn forventningene til året.

Årets overskudd på 7,4 millioner kroner blir foreslått overført til sparebankstiftelsens formålskapital.

Formålskapitalen inklusiv gavefond var ved årsskifte 181,7 millioner kroner, mot 174,3 millioner kroner ved årets begynnelse. Det gir en økning av formålskapitalen på 4,2% siste år.

3,6 millioner kroner til gaveformål i 2018

Styret foreslår for Sparebankstiftelsens generalforsamling at det budsjetteres med inntil 3,6 millioner kroner til gaveutdeling i 2018. Med forbehold om at generalforsamlingen vedtar styrets innstilling, blir det gaveutdeling i 2018.

Med årets gaveutdeling vil Sparebankstiftelsen Tingvoll ha gitt hele 19,0 millioner i gaver til allmennyttige formål siden oppstart av gaveutdelingen i 2012. Det gir et snitt på over 2,7 millioner kroner i gaver hvert år.

Gavefondet på 11,0 millioner kroner er tenkt brukt i framtiden til å kunne foreta gaveutdelinger selv om Sparebankstiftelsens årsresultat enkelte år ikke gir rom for dette.

Framtiden

Styret forventer at inneværende år – 2018, også blir et godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Årets utbytteforslag fra Sparebanken Møre vil gi oss en god inntekt på minimum 13,8 millioner kroner i 2018.

- Vi er Sparebanken Møres største egenkapitalbeviseier med en eierandel på 10%. Sparebankstiftelsen har som langsiktig mål å være en stor eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, skrive Moe Stene.

Søknadsfrist er 31. mars 2018

Stiftelsen vil tilstrebe et stort mangfold i sine gavetildelinger, men det forutsettes at tiltakene det søkes støtte til skal ha varig verdi over tid og komme mange til gode i Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner.

For 2018 er det ingen spesielle temaer som blir prioritert. Dugnadsinnsats i prosjektene blir vektlagt ved tildelinger av gavetilskudd.

Fristen for å søke om gave er innen 31. mars for årets utdeling.

Artikkeltags