Sparebankstiftelsen Tingvoll: Stor interesse gir rift om midlene

Finn Moe Stene. (Arkiv)

Finn Moe Stene. (Arkiv)

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Ved søknadsfristens utløp 31. mars hadde Sparebankstiftelsen Tingvoll mottatt hele 31 søknader fra lag, foreninger og andre organisasjoner i Gjemnes og Tingvoll kommuner.

Det opplyser daglig leder Finn Moe Stene i en pressemelding.

Det er søkt om gavetilskudd på 6,9 millioner kroner innen årets søknadsfrist. Prosjektene som ønskes gjennomført, har en samlet kostnadsramme på 10,2 millioner kroner. Det betyr at søknadsbeløpet i snitt utgjør 68% av prosjektenes kostnad eksklusiv betydelig dugnadsinnsats som vil bli nedlagt.

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Tingvoll har besluttet at inntil 3,6 millioner kroner kan benyttes til gavetilskudd i 2018. Sett i forhold til søkernes ønsker i søknadene, må nok styret skuffe enkelte søkere. Styret i Sparebankstiftelsen Tingvoll har derfor en stor utfordring foran seg i å prioritere samt fordele årets gavetilskudd blant søkerne, heter det i pressemeldingen.

I midten av mai kan søkerne forvente svar på sine søknader. Fram til da vil styret gjennomgå søknadene grundig, og foreta sine prioriteringer og beslutning.

2012 var første året Sparebankstiftelsen Tingvoll kunne dele ut gaver av sitt overskudd. Med årets gaveutdeling har lag og foreninger i Gjemnes og Tingvoll kommuner til sammen blitt tildelt over 18,9 millioner kroner. Det blir et snitt på 2,7 millioner pr. år.

I gjennomsnitt siste 7 år har det årlig kommet inn 30 søknader, og styret har i snitt innvilget 16 av de innkomne søknadene. Det gir en årlig innvilgelsesprosent på 53% av innkomne søknader. I forhold til ønsket gavebeløp er innvilgelsesprosenten på 49,8%. I vår gavestrategi legger vi vekt på at prosjektene skal kunne realiseres som omsøkt, derfor er det meget sjelden vi avkorter beløpet det søkes om, skrive Moe Stene.

Det er ingen formål som blir spesielt prioritert ved årets gavetildeling. Fellesnevneren for de prosjekter som blir tilgodesett med gavemidler, er at tiltakene skaper engasjement og har verdi over tid, gir nytte og glede til mange i Gjemnes og Tingvoll kommuner, og at det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats.

Artikkeltags