Da Solveig og John Einvik kjøpe plassen for 18 år siden besto tomta av litt hage og mange store trær. Slik er et ikke i dag. Nå ha de to opparbeidet seg en flott hage, der de har beholdt noen få av trærne, men fått en dam og flotte blomsterbed istedenfor.

– Vi kjøpte huset i 2000, og det første jeg gjorde var å leie en gravemaskin og grave et hull i hagen til en dam, sier John.

Starten

Resultatet ble en stor, flott dam og en betydelig haug med jord ved siden av. Det var der hagen fikk sin spede start. Istedenfor å kvitte seg med jorda, sådde de den igjen med blomster og siv. Dermed var hageprosjektet i gang. Nå, 18 år senere, har de fått en hage som Straumsnes hagelag i helga kom på besøk for å ta i nærmere øyesyn.

– Jeg liker å arbeide i hagen, og har luka ugress siden jeg var seks år, sier Solveig.

Hun og ektemannen er med andre ord ikke redd for å ta i et tak, og det kommer godt med.

– Vi har hogd ned tjue trær i hagen, og vi har tatt ned fem tujaer og fire bjørketrær, sier Solveig.

Ivrig

Den som har hatt befatning med hager, og særlig når de er på størrelse med den hos Solveig og John, vet at det tar mye tid å holde den ved like. Det betyr lite for ekteparet.

– Vi bruker den tida det tar, vi liker å holde på så vi teller ikke timer. Hagearbeid er det artigste jeg veit, sier Solveig.

De er også medlemmer i hagelag. Først i Tingvoll hagelag, men da aktiviteten ble mindre der, sluttet de seg til Straumsnes hagelag. Det var dette hagelaget som hadde hagevandring hos Solveig og John den dagen Aura Avis var på besøk.

– Vi har vært på noen møter og hageturer med Straumsnes hagelag, og så synes vi at vi ville gi litt tilbake, sier Solveig.

De som var med på hagevandringa fikk vite litt om oppstarten, og det ble snakket om felles utfordringer og felles erfaringer.

– Det er en inspirasjon å være med i hagelag, sier Solveig.

Hagelag

Straumsnes hagelag arrangerer flere turer, eller hagevandringer, i året. Denne gangen er de i Torjulvågen. Rolf Ruste er leder i laget, og forteller om poenget bak disse turene.

– Hagevandring betyr å gå rundt og snakke sammen om utfordringer og løsninger. Vi har et par hagevandringer i året, sier Ruste.

Laget har 30 medlemmer med felles interesse, og hagevandringer er et viktig tilbud.

– Planter skaper trivsel, og man har også noen å prate med, ler Ruste, som sikter både til medlemmene og plantene.

– Vi er som en familie i hagelaget, sier Ruste, som gjerne hadde sett at familien hadde øket til enda flere utover de 30 medlemmene som finnes i dag.

På hagedagen kom det til nye medlemmer.

– Noen faller fra, unge kommer til. Det er en interesse for hage blant de unge, men det er mest dem som er etablert som driver med det, sier Ruste.