Sparebankstiftelsen Tingvoll: Kraftig økning i overskuddet

Finn Moe Stene er daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll. (Arkiv)

Finn Moe Stene er daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll. (Arkiv)

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

2016 ble et godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll, som legger fram et årsoverskudd på 9,2 millioner kroner. Tilsvarende resultat forrige år var 5,4 millioner kroner. Årets resultat er i tråd med forventningene til året, går det fram av en pressemelding fra stiftelsen.

Av årets overskudd overføres 1,5 millioner til gavefondet. Resterende 7,7 millioner kroner blir foreslått overført til annen formålskapital. Formålskapitalen inklusiv gavefond var ved årsskiftet 174,3 millioner kroner, mot 165,1 millioner kroner ved årets begynnelse.

Styret foreslår for Sparebankstiftelsens generalforsamling at det budsjetteres med inntil 5,1 millioner kroner til gaveutdeling i 2017. I 2016 bevilget styret 3,1 millioner i gaver til 18 ulike prosjekt. Med forbehold om at generalforsamlingen vedtar styrets innstilling, blir det gaveutdeling i 2017. Med årets gaveutdeling vil Sparebankstiftelsen Tingvoll ha gitt hele 15,3 millioner i gaver til allmennyttige formål siden oppstart av gaveutdelingen i 2012. Det gir et snitt på 2,6 millioner kroner i gaver hvert år.

Gavefondet på 11,0 millioner kroner er tenkt brukt i framtiden til å kunne foreta gaveutdelinger selv om Sparebankstiftelsens årsresultat enkelte år ikke gir rom for dette.

Fristen for å søke om gave er innen 31. mars for årets utdeling. Stiftelsen vil tilstrebe et stort mangfold i sine gavetildelinger, men det forutsettes at tiltakene det søkes støtte til skal ha varig verdi over tid og komme mange til gode i Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner. For 2017 er det ingen spesielle temaer som blir prioritert.

Pressemeldingenskisserer lyse utsikter for 2017: Styret forventer at inneværende år også blir et godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Årets utbytte fra Sparebanken Møre vil gi oss en inntekt på minimum 13,8 millioner kroner i 2017, skriver Sparebankstiftelsen Tingvoll.

Les også: Smilte i kapp med vårsola

Artikkeltags