Feiret ti år med Nav på Tingvoll

Med på feiringen kan en ta med seg at arbeidsledigheten i Tingvoll er lavere enn i landet forøvrig.