Om kirke og økopark

PLANER: Per Gunnar Løset, Margrete Magerøy og Turid Strøm inviterer til folkemøte tirsdag førstkommende.

PLANER: Per Gunnar Løset, Margrete Magerøy og Turid Strøm inviterer til folkemøte tirsdag førstkommende.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Inviterer til folkemøte tirsdag 17. november.

DEL

Folk inviteres til å bli orientert og si sin menig om reguleringsplanen for kirkeområdet.

Stiftelsen NORSØK har startet et planleggingsarbeid vedrørende etablering av Tingvoll økopark, som etter planen skal åpne sommeren 2017.

Etableringen av opplevelsesparken sees imidlertid i en større sammenheng, og detaljplanen omfatter derfor også området ved prestegarden og kirka.

Tingvolls identitet er mye knytte opp til middelalderkirka og den mange hundre år gamle prestegarden, og dermed inviteres det til folkemøte tirsdag kveld på Tingvoll menighetshus.

– Vi ønsker innspill for en best mulig plan. Vi tror de fleste har et forhold til kirkeområdet, sier saksbehandler Per Gunnar Løset.

Området som skal detaljreguleres er på 85 mål. Den tar for seg fra Stjernehusvegen og ned til sjøen, inkludert prestegard, tusenårsstedet og bort til naustrekka til småbåtlaget.

Gode trafikk- og parkeringsløsninger for økoparken, kirka og menighetshuset er en vesentlig del av planen som Vatne Arkitekter utarbeider for kommunen.

At kommunen har tatt på seg kostnaden på anslagsvis 150.000 kroner for å få utarbeidet detaljplanen, skyldes at området er sentralt for kommunen også når det kommer til å innarbeide allerede eksiterende planer for området ved prestegardstunet vedrørende Tusenårsstedet og Sørlandsporten. Mange er inne i bildet når det gjelder planen, inkludert riksantikvaren.

Når det gjelder økoparken, estimers det 15.000 besøkende i året.

– Den blir et veldig viktig prosjekt for tingvollsamfunnet. Den viser også utenfor Tingvoll hva en økokommune betyr konkret, sier virksomhetsleder Margaret Magerøy i Tingvoll kommune.

Kunnskaps- og opplæringssentret blir til ved finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune 7,5 millioner kroner, Tingvoll kommune 7,5 millioner kroner, Grieg Foundation 200.000 kroner, landbruksdepartementet 6,8 millioner kroner og Tru på Norge 7,5 millioner kroner. NORSØK stiller verdi av eiendom beregnet til 8,4 millioner kroner.

I tillegg er det alt utført 450 dugnadstimer på uteområdet overfor låven.

– Nå er vi midt inne i en evaluering av anbudene vedrørende enkeltheter i prosjektet. Vi regner med fysisk oppstart av prosjektet i februar, sier Strøm.

Artikkeltags