Rv. 70 Gyl-/Kansdalstunnelen blir stengt fra søndag 3.12 kl. 21.00 til mandag 4.12 kl. 06.00, melder Statens vegvesen. Tidligere varslet arbeid har blitt utsatt på grunn av frost.

Årsaken til stengingen at to fjellparti i Kansdalstunnelen skal sikres med sprøytebetong og bolter. Sprøyting av betong krever at det ikke er trafikk i tunnelene. Sprøytebetong har flere timers herdetid og kjørebanen må rengjøres godt før trafikken kan settes på igjen.

Det er ikke lokal omkjøring for tunnelene. Anbefalt rute for trafikk mellom Sunndalsøra og Ytre Nordmøre er fv. 62 og E39 via Hjelset (Molde). Rutegående trafikk og nødetatene kan passere i tunnelene.

Fjellsikring også på Gylstranda

Det skal også pågå sikringsarbeid i fjellskjæringene på Gylstranda på rv. 70. Det blir trafikkdirigering og ledebilkjøring på dagtid fram til midten av desember. Trafikantene må derfor regne med noen minutters ekstra kjøretid.

Fakta

· Gyltunnelen og Kansdalstunnelen er kun skilt av et kort parti med veg i dagen som krysser ei elv. Det er trangt og ingen gode snuplasser mellom tunnelene. Derfor blir Gyltunnelen stengt, selv om det bare er Kansdalstunnelen som skal sikres.

· Det blir skiltet om stengt veg på Krifast, Øydegardkrysset, Meisingset, Tingvoll, Ålvundfoss og i Sunndalsøra.