Klar oppfordring fra tingvollpolitikerne: Bruk stemmeretten

Uenig kan listetoppene være. Men ett er de hundre prosent enig om; folk må bruke stemmeretten sin.