Nå er det straks siste frist for idrettslivet å komme med innspill

Tingvoll rullerer temaplan for idrett og fysisk aktivitet og spillemidler i desember.